Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 AarschotUitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

Ten Stadhuize.

De stadhuizen van Aarschot en de gemeentehuizen van Gelrode, Langdorp en Rillaar.

Op nauwelijks een eeuw tijd hebben in Aarschot niet minder dan zes verschillende gebouwen de functie van stadhuis vervuld. Die bewogen geschiedenis heeft natuurlijk alles te maken met het grote menselijke leed en de diepe sporen van materiŽle verwoesting die de beide wereldoorlogen in Aarschot hebben nagelaten. Dankzij het doorgedreven opzoekingswerk van onze HAKVH-bestuursploeg, versterkt met enkele van onze actiefste leden, werd in tal van archieven een schat aan nieuwe bronnen en beeldmateriaal gevonden over de geschiedenis van deze gebouwen.
Daarnaast komen ook de voormalige gemeentehuizen van de deelgemeenten Gelrode, Langdorp en Rillaar aan bod.

Technische gegevens:

A5 formaat 150x210mm., 192 bladzijden, vierkleurendruk - 135 gr.
 
Uitgegeven als driedubbel nummer van het Oude Land van Aarschot,
jg. LIII, nrs. 1-2-3 maart-juni-september 2018

PRIJS

15 Euro: mits afhaling in het Documentatiecentrum van de HAKVH Elisabethlaan 103c (aan de ingang van Aleydis) op donderdagvoormiddag of na afspraak met E. Dehond (0477/848008 of via e-mail).
24,5 Euro: indien toezending per post wordt verzocht (binnen BelgiŽ).
Betalingswijze: door overschrijving op rekening 068-2469499-03 van de HAKVH(IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).

 

 

Ten Stadhuize - cover

Uitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

Wie waren ze ? Aarschot Martelaarsstad 1914.

Het verhaal van de burgerslachtoffers en hun nabestaanden tijdens de Groote Oorlog.

Een eerbetoon van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde (HAKVH) aan de vele weduwen en wezen die, beroofd, hun huis verwoest, vier jaren oorlog moesten zien te overleven. Genealogische bronnen en archiefonderzoek, gecombineerd met de verhalen en foto's die doorgegeven werden aan de kleinkinderen. Ruim 100 nabestaanden en verwanten werden geÔnterviewd, om documenten en fotomateriaal verzocht en zij vertelden hun familieherinneringen.

Technische gegevens:

A4 formaat 210x297mm., 296 bladzijden, vierkleurendruk - 135 gr.
cover: recto quadri - genaaid gekartonneerd - recto matlaminaat
per exemplaar onder folie

PRIJS


25 Euro: mits afhaling in het Documentatiecentrum van de HAKVH Elisabethlaan 103c (aan de ingang van Aleydis) op donderdagvoormiddag of na afspraak met E. Dehond 0477/848008, of via e-mail.
34,5 Euro: indien toezending per post wordt verzocht (binnen BelgiŽ).
Betalingswijze: door overschrijving op rekening 068-2469499-03 van de HAKVH(IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).

 

 

Wie waren ze ? - cover

Uitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

Het vorige leven van de Aarschotse Bruine

U heeft het ongetwijfeld al links en rechts gelezen: 29 september werd hij door het publiek geproefd, recht van de huisbrouwerij op de culturele site. Voor onze HAKVH de gelegenheid om onze Bruine in zijn historisch kader te zetten met een brochure “Het vorig leven van de Aarschotse Bruine”. Van tpanhues rond 1300, over kloosterbrouwerijen, naar de brouwerijen van Het Drossaarde, Tielemans en Valvekens. De nieuwe huisbrouwerij staat trouwens op de plaats waar vroeger de grauwzusters hun bier maakten. De staminees in Aarschot rond 1900, sommigen afgebeeld op postkaarten, vormen een ander hoofdstukje, enz.

Technische gegevens:

klein formaat150x220mm., 48 bladzijden, gedrukt op Maco mat 90 gram,
kaft karton 250 gram, geplastificeerd
genaaid en gebonden, illustraties in kleur.

PRIJS


4 Euro: mits afhaling in het Documentatiecentrum van de HAKVH Elisabethlaan 103c (aan de ingang van Aleydis) op donderdagvoormiddag of na afspraak met E. Dehond 0477/848008, of via e-mail.
7,5 Euro: indien toezending per post wordt verzocht (binnen BelgiŽ).
Betalingswijze: door overschrijving op rekening 068-2469499-03 van de HAKVH(IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).

 

 

Aarschotse Bruine - cover

Uitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

HAKVH 1961-2011 Gouden Jubileumboek


Verschenen op 29 oktober 2011 bij de opening van de tentoonstelling
en Academische Zitting naar aanleiding van het 10e lustrum.

Een overzicht van de activiteiten, tentoonstellingen, uitstappen, publicaties en geschiedenis van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde.

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de stichting van de Aarschotse Kring voor Heemkunde blikken we terug op de activiteiten en realisaties van de Kring gedurende die afgelopen 50 jaren. De ontstaansgeschiedenis wordt uitvoerig toegelicht, met verwijzingen naar de pioniers van heemkunde in Aarschot. De vele uitgaven, de perikelen met de bibliotheek, de succesvolle heemdagen en uitstappen, de tentoonstellingen en herdenkingen, worden op een vlot leesbare wijze in herinnering gebracht, in de bijlagen wordt een chronologisch overzicht gegeven, opgesmukt met talloze foto’s. Voor het eerst is er ook een overzicht bijeengebracht van de Aarschotse Ereburgers en de laureaten van de Jozef Terweduweprijs. De overleden conservators van het Museum voor Heemkunde en Folklore, evenals tekenaar Nand Corens en Jozef Weyns, die beiden nauwe banden hadden met de kring, worden uitvoerig voorgesteld.

Technische gegevens:

A4 formaat, 276 bladzijden, gedrukt op Maco mat 100 gram,
Hardcover, glanzend geplastificeerd
Genaaid en gebonden, meer dan 500 illustraties.
Afbeelding op de voorzijde: glasraam van kunstenaar P. Deca.

PRIJS


30 Euro: mits afhaling in het Documentatiecentrum van de HAKVH Elisabethlaan 103c (aan de ingang van Aleydis) op donderdagvoormiddag of na afspraak met E. Dehond 0477/848008, of via e-mail.
38 Euro: indien toezending per post wordt verzocht (binnen BelgiŽ).
Betalingswijze: door overschrijving op rekening 068-2469499-03 van de HAKVH(IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).

 

 

Het Gouden Jubileumboek - cover

Uitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

HET P. J. VERHAGHEN-PAD

door Johan Van Rensbergen en Andrť Delsaerdt

 

VERSCHENEN NAAR AANLEIDING VAN
HET PIETER JOZEF VERHAGHEN-JAAR 2011

Bij de 200e verjaardag van het overlijden van de grootste Aarschotse kunstenaar heeft de HAKVH het Verhaghenwandelpad terug willen opfrissen. Het pad werd in 1958 beschreven door August Paessens in een zeer beknopte brochure. De Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde heeft ten behoeve van de wandelaars die meer willen weten over de geschiedenis van de historische monumenten en gebouwen, plaatsen en personen die men op de wandeling tegenkomt, een kleurrijke brochure van 49 bladzijden in een handig formaat klaargemaakt, met verhelderende uitleg en historische wetenswaardigheden.

Technische gegevens:

Klein formaat 150x220mm., 49 bladzijden, gedrukt op Maco mat 90 gram,
kaft karton 250 gram, geplastificeerd
genaaid en gebonden, meer dan 60 illustraties.

PRIJS


5 Euro: mits afhaling in het Documentatiecentrum van de HAKVH Elisabethlaan 103c (aan de ingang van Aleydis) op donderdagvoormiddag of na afspraak met E. Dehond 0477/848008, of via e-mail.
Ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme (Elisabethlaan 103 – 3200 Aarschot).
7,5 Euro: indien toezending per post wordt verzocht (binnen BelgiŽ).
Betalingswijze: door overschrijving op rekening 068-2469499-03 van de HAKVH(IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).

 

 

Het P.J. Verhaghen-pad - cover

Uitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

Register van Bevolking der Stad Aerschot
Opgemaakt in het jaer 1846

bewerkt door Johan Van Rensbergen

 


In het Kerkarchief van de O.-L.-Vrouwekerk is een “Register van Bevolking der Stad Aerschot” (I 270-273) bewaard gebleven. Documenten en acten in het stadsarchief zijn in 1914 verbrand. Voor genealogen die in Aarschot onderzoek moeten verrichten is dit document dan ook goud waard. Het register bestaat uit vier delen en is opgemaakt in 1846, met wijzigingen tot 1849. Eťn deel betreft de “Alphabetische tafel bij hoofden van huysgezin”. Die alfabetische lijst is dus beperkt tot de gezinshoofden, waardoor het nagenoeg niet mogelijk is om bijvoorbeeld de echtgenotes, de dienstboden en dienstmeiden terug te vinden.
Deze uitgave bevat dan ook naast een transcriptie zoals het origineel register is opgebouwd, een alfabetische lijst van alle personen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
In een korte nota vooraf is aangegeven hoe het origineel register is opgebouwd en welke gegevens in de bewerking vermeld zijn.
Het eerste deel (blz. 5-98) bestaat uit het wijknummer, de straat, het huisnummer, de volgnummer in het gezin, de naam, voornamen, beroep, geboorteplaats, leeftijd of geboortedatum, eventueel de overlijdensdatum en de burgerlijke staat; dit alles in volgorde zoals ze in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
Het tweede deel (blz. 99-146) is alfabetisch op naam en voornaam, met het geboortejaar berekend volgens de aangegeven leeftijd, boeknummer en pagina in dat boek, en waar beschikbaar aangevuld met datum van intrede (ar.) in de gemeente en vorige gemeente, datum van vertrek (dep.), of verandering in burgerlijke stand.

Technische gegevens:

A4 formaat, 146 bladzijden, recto-verso, landscape

PRIJS


10 Euro: mits afhaling in het Documentatiecentrum van de HAKVH Elisabethlaan 103c (aan de ingang van Aleydis) op donderdagvoormiddag of na afspraak met E. Dehond 0477/848008, of via e-mail.
15,25 Euro: indien toezending per post wordt verzocht (binnen BelgiŽ).
Betalingswijze: door overschrijving op rekening 068-2469499-03 van de HAKVH(IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).

 

 

register van bevolking 1846 - cover